Funktsioonid

Dokumentide liigitusskeemi koostamisel on vaja analüüsida, kaardistada organisatsiooni funktsioone ja nende tegevusi.

Funktsioonid võivad jaguneda:

  • põhifunktsioonideks;
  • tugifunktsioonideks.

Põhifunktsioonid on seotud organisatsiooni eesmärkidega, mis on ainuomased konkreetsele organisatsioonile.

Näide: Ülikoolid, raviasutused

Ülikool Raviasutus
Õppetöö korraldamine Tervishoiuteenuse tagamine

Tugifunktsioonid on seotud kaudselt organisatsiooni eesmärkidega, mis on üldjoontes organisatsioonidel sarnased.

Näide:

Ülikool Raviasutus
Personalitöö Personalitöö

 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License