Dokumentide loetelu/liigitusskeemi koostamise protsess

Dokumentide loetelu ei trükita plangile, kuna dokument on käskkirja lisa.

Dokumentide loetelu koostatakse tähtajatult ja selle kehtestab/kinnitab organisatsiooni juht käskkirjaga.


Aeg-ajalt toimub organisatsiooni struktuuris ja ülesannetes muudatusi, samuti muudetakse õigusaktidega dokumentidele kehtestatud säilitustähtaegu.

Seetõttu tuleb dokumentide loetelu vähemalt kord aastas läbi vaadata ja sellesse vajalikud parandused sisse viia.


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License