Dokumendisüsteem

Tegevus

Tehke selgeks dokumendisüsteemi moodustamise komponendid: dokumendid, dokumentide haldamise toimingud, dokumendisüsteemi kasutajad, dokumendihaldussüsteem

 

 

 

Iga organisatsioon peab välja töötama dokumendisüsteemi, mis toetaks dokumendi- ja arhiivihalduse toimimist süsteemselt, kõikehõlmavalt, järjepidevalt, terviklikult kogu dokumendi elukäigu jooksul.

 

Dokumendisüsteemi moodustavad:

  • dokumendid;
  • dokumentide haldamise toimingud;
  • dokumendisüsteemi kasutajad;
  • dokumentide haldamisel kasutatav dokumendihaldussüsteem (tarkvara)

 

 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License