Dokumendid

 

 

Dokumendid (organisatsiooni tegevuse käigus loodud või saadud dokumendid);

Organisatsioon peab analüüsima, missuguseid dokumente peab hõlmama oma süsteemi (info jäädvustamine). Organisatsioonil peab olema ülevaade tegevuste käigus tekkivast ja kasutatavast teabest.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License