Õppematerjali tutvustus

 

Eesmärk

Õpiobjekti eesmärgiks on anda tudengitele esmased teadmised väärisvilladest, nende saamisest, töötlemisest , omadustest ja kasutamisest.

Õpiväljund

Õpiobjektis oleva õppematerjali omandanud tudeng teab väärisvillade mõistet ja omab esmaseid teadmisi tekstiilsel otstarbel kasutatavatest erinevate loomade villadest ja tunneb need loomad foto järgi ära; teab väärisvillade klassifikatsiooni ja nende omadusi, töötlemist ja kasutamist.

Sihtrühm

Õpiobjekti sihtrühmaks on kõik rõiva- ja tekstiilivaldkonna erialadega seotud tudengid, kelle õppekavasse kuulub tekstiilmaterjaliõpetus.

Eelteadmised

Materjali on kergem mõista ja omandada tudengitel, kellel on esmased teadmised tekstiilkiududest, nende klassifikatsioonist ja põhiomadustest. Kasuks tulevad ka teadmised lambavilla omadustest ja kasutamisest.

Tutvustus

Õpiobjekt koosneb fotodega illustreeritud teoreetilisest osast ja omandatud teadmisi kontrollivast valikvastustega enesetestist. Veebipõhisele õpiobjektile peaks järgnema praktikum, kus õpitakse praktiliselt ära tundma ja visuaalselt hindama erinevatest villadest valmistatud kangaid. Õpiobjekti teoreetilise osa omandamiseks peaks tudengil kuluma 5 - 6 tundi. Õppematerjalis kasutatud piltide autori nägemiseks lähene hiirega pildile.

Autor: DIANA TUULIK 2010
Tallinna Tehnikakõrgkool


 

D. Tuulik, 2010