1.1. Laovarude juhtimine

Vaatamata sellele, et varude soetamine ja hoidmine on seotud arvestatava kuluga, ei ole klienditeeninduse ja ettevõtte töö seisukohast lähtudes üldjuhul võimalik ilma varudeta toime tulla. Logistika juhtimise üks põhiküsimustest on varude optimaalse suuruse leidmine ahela erinevate lülide jaoks.

Ideaalselt peavad materjalid liikuma sujuvalt ja jätkuvalt kogu tarneahela ulatuses. Praktikas tekivad aga alati viivitused. Juhul, kui materjalid peatavad suunatud liikumist, hakavad neist moodustuma varud.

Varude juhtimine (ingl. inventory managment) võimaldab vähendada seotud kapitali (laovarude all olev raha ning laovarude hoidmiseks ja käsitsemiseks vajalikesse ruumidesse investeeritud raha) hulka tagades samaaegselt piisavate laovarude olemasolu. Peamisteks võtmeteguriteks on optimaalse varude suuruse ja tellimiskoguse leidmine.

Laovarude haldamine eeldab õigete ja efektiivsete juhtimispõhimõtete rakendamist. Kõiki tooteid ja olukordi ei tohi käsitleda ühtmoodi. Tegevusi ja rõhuasetuspunkte toimingutes ning nende mõju kogu tarneprotsessile tuleb tunda ja tunnetada.

Laos olevad kaubakogused vahelduvad üldjuhul kasutus- ehk ringluslao ulatuses laoväärtuse miinimum- ja maksimumpunktide vahel. Kuna nõudlus vaheldub ja tarned võivad hilineda, võivad laosaldod langeda miinimumpunktist allapoole. Seda osa laoseisust nimetatakse reservlaoks. Reservladu hoitakse eesmärgiga, et vältida olukordi, kus tooted laos saavad otsa. Otsasaamise tagajärgedeks on enamasti tootmise seiskumine, tarnevõime vähenemine jms. Kahjuks ei ole võimalik niisuguseid olukordi täielikult välistada, kuna see eeldaks reservladude ülemäärast suurendamist.

Kui mingi toote laoseis langeb teatud tasemele, tehakse täiendamistellimus. Laoseisu, mille puhul tehakse täiendamistellimus, nimetatakse tellimuspunktiks. Tarneaeg on tellimuse tegemisest kuni täiendamistarne saabumiseni kuluv aeg. Kahe järjestikuse tellimuse vahelist aega nimetatakse tellimusvaheks. Kõiki neid termineid iseloomustab joonis 1.

Joonis 1. Lao terminoloogia

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License