TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Sidekaablid kui taaskasutamata ressurss

Kokemägi, Kenno (2016) Sidekaablid kui taaskasutamata ressurss. [thesis] [en] Telecommunications Cables as Unrecycled Resource.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (756kB)
[img] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (21kB)

Abstract

Töös uuriti Märjamaa alevi ja Orgita piirkonda sidekanalisatsiooni või otse maasse 40 aasta jooksul paigaldatud sidekaablite ja neis sisalduvate vase, tina, terase, fooliumi ja plastiku koguseid. Vajalike andmete kogumiseks uuriti vanu kaablikaarte ning andmebaase, mis kirjeldavad ajalooliste ja praeguste telekommunikatsioonivõrkude olukorda vaadeldud asulates. Uurimuses käsitleti otse maasse ja sidekanalisatsiooni paigaldatud sidekaableid eraldi, sest nende taaskasutusse suunamise potentsiaal on erinev. Ajaperioode 1970-1990 ja 1990-2010 käsitleti eraldi, sest aastatel 1970-1990 paigaldatud kaablid on erineva koostisega ja suurema tõenäosusega kasutuseta jäänud ning tulemustest järeldati, et tehnoloogia on aastatega muutunud kuna nüüd paigaldatakse rohkem kaableid sidekanalisatsiooni. Ühtlasi kirjeldati uurimuses eraldi Märjamaa ja Orgita sidekaablite hulka, et näidata kahe erineva suuruse asula näitel, milline olukord võib olla teistes Eestis sama suurtes asulates. Andmete analüüsimisel selgus, et aastatel 1970-1990 paigaldati Märjamaa alevi ja Orgita küla piirkonda 61 km sidekaableid kogumassiga 18 tonni, millest 5,45 tonni moodustas vask, 4,62 tonni tina, 2,87 tonni teras ning 4,44 tonni plastik ja foolium. Sel perioodil paigaldati sidekanalisatsiooni kaableid 5,71 tonni, millest vask moodustas 2,6 tonni; 0,8 tonni tina; 0,07 tonni teras ning 2,24 tonni plastik ja foolium. Aastatel 1990-2010 paigaldati piirkonda 49 km telekommunikatsioonikaableid kogumassiga 15 tonni, millest 6,3 tonni moodustas vask, 1,2 tonni tina, 0,1 tonni teras ning 7,1 tonni plastik ja foolium. Sel perioodil rajatud telekommunikatsioonivõrkudega paigutati kaablite näol kaablikanalisatsiooni 5,4 tonni vaske, 1,1 tonni tina, 0,02 tonni terast ning 5,3 tonni plastikut ja fooliumi. Praegusel ajal puudub Eestis seadusandlus, mis reguleeriks kasutuseta jäänud sidekaablite eemaldamist maapinnast. Ühtlasi näitavad töös saadud tulemused, et vaadeldud perioodidel paigaldati sidekanalisatsiooni rohkemate paaridega sidekaableid, mis sisaldavad suuremal hulgal taaskasutatavaid komponente. Sellest tulenevalt peetakse uurimuses töödeldud andmete põhjal tõenäolisemaks asulat sidekanalisatsiooni paigaldatud kaablite taaskasutusse suunamist, sest külades puudub telekommunikatsiooni kanalisatsioon. Tõenäolisemaks peetakse sidekaablite taaskasutusse suunamisel kaablite eemaldamist kanalisatsioonist seepärast, et kanalist kaablite eemaldamine on lihtsam ning sellise tegevusega ei kaasne nii suured kulutused kui otse maasse rajatud telekommunikatsioonivõrkude eemaldamisega ning sidekanalisatsioonides on kaablid jämedamad ning sisaldavad rohkem taaskasutatavaid väärtuslikke materjale. Tulevikus taaskasutusse suunamise potentsiaali omavate sidekaablite pikkuseks saadi uuritud piirkonnas ligikaudu 40 km kogumassiga 18 tonni, sellest on kaheksa tonni vaske, 7,54 tonni plastikut ja fooliumit, kaks tonni tina ning 100 kg terast. Tulemused näitavad, et ainuüksi Märjamaa sidekanalisatsioonidest on tulevikus võimalik kümme tonni erinevaid metalle taaskasutusse suunata. Ühtlasi peaks välismaa kogemustele tuginedes rohkem tähelepanu pöörama ka sidekaablite kestana kasutatava plastiku taaskasutuse võimalustele. Maapinda paigaldatud sidekaablite suuremamahuliseks käitlemiseks tuleb Eesti riigil välja töötada uuritud valdkonda reguleeriv seadusandlus, mis kohustaks uute sidetrasside rajamisel kasutuseta jäänud kaablite eemaldamise. Vastavad regulatsioonid tuleb luua, sest paigaldatud sidekaablitest märgatav osa on praeguseks kasutuseta. Seadusloome protsessi tuleb kaasata sel alal tegutsevaid ettevõtteid, et regulatsioonides oleks arvestatud telekommunikatsioonifirmade võimalustega. Üleriigiliselt tuleb teostada uuringuid kaabliliinide kohta, et saada ülevaade Eestisse paigaldatud kaablite kogustest. Maakasutuse vähendamiseks telekommunikatsioonivaldkonnas tuleks uusi rajatavaid sidevõrke paigaldada olemasolevatesse trassidesse. Praegust olukorda arvestades võiksid telekommunikatsioonifirmad omast tahtest keskkonnasäästlikumalt tegutseda ning kasutuseta jäänud sidekaableid kaablikanalisatsioonidest eemaldada. Vanade kasutuseta jäänud kaablite eemaldamine sidekanalisatsioonist uute trasside rajamisel - selline näiteks Saksamaal rakendatav tööpraktika muudaks oluliselt praegust olukorda selles valdkonnas. Metalli kokkuostud ning kaableid käitlevad ettevõtted peaksid vastu võtma erineva suurusega ning komponentide sisaldusega sidekaableid, sest see loob telekommunikatsioonifirmadele kindlustunde, et kõiki nende eemaldatud kaableid on võimalik lihtsal viisil taaskasutusse saata. Uurimuses käsitletud valdkonnal on tulevikus laialdased arenguvõimalused, sest tänapäeva maailmas pööratakse üha rohkem tähelepanu keskkonnasäästlikkusele ning ressursside kokkuhoiule.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis was to show the recycling potential of cables installed directly in the ground or into the communications sewerage. The research objects were telecommunications networks of Märjamaa and Orgita settlements, which are installed directly in the ground or telecommunications sewerage. The research was conducted using an empirical methodology because this area was less examined. The study covers the period 1970-2010 when cable installation principles changed radically. In the course of writing the thesis communications cable lengths and the overall weight of different cable types and their components were calculated to find out the quantities of potential recyclable materials. The following results were obtained by analysing the collected data. Firstly, an earlier period was described. In the years of 1970-1990 approximately 61 km of communications cables were installed in Märjamaa and Orgita area, with the total weight of 18 tons. The total mass contained 5.45 tons copper, 4.62 tons tin, 2.87 tons steel and 4.44 tons plastic and foil. In this period communications cables, which were installed into the sewerage, weighed approximately 5.71 tons, and contained 2.6 tons copper, 0.8 tons tin, 0.07 tons steel and 2.24 tons plastic and foil. Secondly, the time period 1990-2010 was described when over 49 km telecommunications cables weighing 15 tons were installed in the area. During the period 1990-2010 the installed communications cables contained 6.3 tons copper, 1.2 tons tin, 0.1 tons steel and 7.1 tons plastic and foil. In this period the installed cables in the sewerage contained 5.4 tons copper, 1.1 tons tin, 0.02 tons steel and 5.3 tons plastic and foil. The Estonian state should develop laws to regulate the analysed telecommunications sector. The corresponding regulations must be created because a significant portion of the installed communications cables are not in use. When creating laws telecommunications companies’ opportunities should be taken into account. To reduce land use in the telecommunications sector new communications networks must be installed in the existing routes. In Märjamaa and Orgita there are approximately 40 km of communications cables with the total weight of 18 tons, which contain 8 tons copper, 7.54 tons plastic and foil, 2 tons tin and 100 kg steel. The study results show that in the future it is possible to remove 10 tons of various metals from the Märjamaa communications sewers. Communications cable recycling sector has a huge development potential in the future because more and more attention is being paid to the environmental sustainability and resource saving in the modern world.

Item Type: thesis
Advisor: Siret Talve
Subjects: Technoecology
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Environmental Technology and Management
Depositing User: Kenno Kokemägi
Date Deposited: 10 Jun 2016 07:00
Last Modified: 01 Sep 2019 07:51
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2388

Actions (login required)

View Item View Item