TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Bayer Motors OÜ töökoja BMW standarditega vastavusse viimine

Piirfeldt, Carl Joosep (2016) Bayer Motors OÜ töökoja BMW standarditega vastavusse viimine. [thesis] [en] Bringing the workshop of Bayer Motors OÜ in compliance with BMW standards..

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (667kB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (151kB)

Abstract

Töös on kirjeldatud ettevõtte Bayer Motors OÜ eesmärke ja kavandatavaid muutusi, samuti töömahtusid ja igapäevatööd. Lõputöö koostamise käigus selgitati välja ettevõtte hetkeolukord, kontrolliti olemasolevate seadmete ja töökohtade vastavust BMW standardile, prognoositi võimalike muutusi turupositsioonis ja majandusnäitajates. Lisaks projekteeriti uus hooldusnõuniku ruum, arvutati investeeringute kulud ja tasuvusaeg ning korraldati kliendiküsitlus. Ettevõttes fikseeriti kitsaskohad järgnevalt: ventilatsiooni puudulikkus, voolikutel põhineva suruõhu süsteemi nõrkus ja sellest tulenevad rikked , vedelike asukoht töökojas ja laos, ning võimalike lekete puhul kahjustuse ulatus, hooldusnõuniku ruumi asukoht keset töökoda ja informatsiooni ruumi nõuetele mittevastavus. Prognooside põhiselt võiks peale investeeringuid tõusta ettevõtte tootlikus 10% ning tänu paremale tootlikkusele sundventilatsiooni ja kruvikompressori abil tõuseks ettevõtte käive. Uus hooldusnõuniku ruum tagab klientidele kvaliteetsema teeninduse ning võimaldab paremini fikseerida tehnilised probleemid. Investeeringute tasuvusaeg võib jääda perioodi 2 aastast kuni 8 aastani. Kliendiküsitluse kohaselt võiks ettevõtte soetada asendusauto ning uuendada kodulehte. Vähendamaks korraga suurte investeeringute tegemisel tekkivat riski, tuleb ettevõttel investeeringud teostada järkjärgult. Ettevõtte esimeste investeeringute eesmärk on hooldusnõuniku ruumi ehitus ja sundventilatsiooni süsteemi loomine. Lõputöös seatud eesmärgid on, läbi omandatud teadmiste ja praktiliste oskuste, leidnud teoreetilise lahenduse ja loodetavasti leiavad lähitulevikus ka praktilise väljundi Bayer Motors OÜ töökoja BMW standarditega vastavusse viimisel.

Abstract [en]

This thesis explores the objectives and planned improvements, work volumes and everyday work of the company Bayer Motors OÜ. The thesis involved specifying the company’s current situation, as well as checking whether the existing equipment and work places comply with BMW’s standards, predicting potential changes in its market position and economic indicators. Additionally, the research involved designing a new room for the company’s maintenance consultant, calculating investment costs and the payback period, and organising a customer survey. The following issues were discovered in the company: deficient ventilation, weaknesses in the hose-based system of compressed air and failures caused by it, location of fluids in the workshop and warehouse, the scope of damage in the case of potential leaks, the maintenance consultant room’s location in the middle of the workshop, and the non-conformity of the information room. According to forecasts the productivity of the company could improve by 10% after making investments, and the company’s turnover would increase owing to the better productivity achieved with the mechanical ventilation system and increasing the pressure in the air supply system. A new maintenance consultant’s room would guarantee that customers get high-quality service and allow recording technical issues in a better manner. The payback period is in the range of two to eight years. The customer survey revealed that the company should buy a substitute car and renew its web page. The company needs to make investments gradually to reduce the risk that emerges from making large investments all at once. The objective of the initial investments is to build a new room for the maintenance consultant and create a mechanical ventilation system. The purposes of the thesis have been reached on the theoretical level as the author acquired knowledge and practical skills. Hopefully, the findings will also be applied in practice in the near future and the workshop of Bayer Motors OÜ will be brought into accordance with BMW’s standards.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive engineering > Car maintenance, maintenance stations and equipment
Transport > Automotive engineering > Car repair
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Carljoosep Piirfeldt
Date Deposited: 30 May 2016 10:29
Last Modified: 02 Sep 2019 07:37
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2025

Actions (login required)

View Item View Item