4. Hoone teljed

iDevice ikoon Tähtis teada
Hoone kandekonstruktsioonid peavad tagama ehitisele tugevuse ja püsivuse, nad võtavad vastu koormusi (omakaal, kasulik koormus, tuul, lumi) ja kannavad need üle teistele hoone osadele või alusele.

 


Sele 2.

Põhilisteks kandekonstruktsioonideks hoones on kandvad sise- ja välisseinad või karkass. Nende asukohti määravad teljed nimetatakse märktelgedeks, joonestatakse kriipspunktpeenjoonega ja lõpevad ringikestega Ø 8...12 (sele 2).

Ringikesed pikitelgedel tähistatakse tähtedega, põikitelgedel araabia numbritega.

Reegliks tähistused asetsevad vasakus ja alumises joonise osas ning algavad alt üles ja vasakult paremale.

Plaanile kantakse kõigepealt moodulsüsteemis teljestik ja alles siis joonestatakse välja kandeseinad, sambad jne, ning seotakse mõõtmete abil telgedega.


iDevide ikoon Miks
piki hoonet märktelgede ringikesed on numbritega?

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Olga Ovtšarenko, Tallinna Tehnikakõrgkooli Reaalainete keskuse lektor, 2011