Venivus

 

Kiu venivus ehk elastsus /elongation/ on üks olulisemaid omadusi, millest sõltub kanga ja sellst valmistatud toote vormihoidvus. Venitamisel kiud pikeneb. Kogu pikenemist kuni kiu katkemismomendini nimetetakse venivuseks. Venivus määratakse üheaegselt tõmbetugevuse määramisega ja väljendatakse %-des esialgse pikkuse suhtes. Kiudude venivus peaks olema 10 - 35%.
Väiksemal koormamisel toimub kiu vetruv pikenemine, kus pärast pingest vabanemist võtab kiud tagasi oma esialgse pikkuse.
Kui tagasitõmbumine toimub pikemat aega, nimetatakse seda elastseks pikenemiseks. See toimub kuni elastsuspiirini, millest suuremal koormamisel kiud venib sedavõrd, et pärast pingest vabanemist enam täielikult tagasi ei tõmbu.
Pärast elastsuspiiri toimub kiu plastiline ehk jääv pikenemine. Katkemismomendil saavutab kiud maksimaalse pikkuse. Jäävast deformatsioonist on tingitud riide kortsumine. Suure plastilise venivusega on lina, puuvill, viskoos.

Tekstiilmaterjali venitatavus on sõltuv niiskusest. Tavaliselt suurendab niiskus katkevenivust. Samuti mõjutab kiu venivusomadusi temperatuur. Temperatuuri tõustes venivus suureneb.

Elastsust /resiliancy/ tuleb seostada elastse pikenemisega, mis näitab, mil määral võib kiudu venitada, et see tõmbuks tagasi oma esialgse pikkuseni (väljendatakse %-des kiu algpikkusest). Järelikult, mida vähem jõudu on vaja, et kiudu venitada ja mida paremini kiud saavutab pärast venitamist esialgse pikkuse, seda elastsem on kiud. Mida suurem on kiu elastsus, seda kvaliteetsemad on sellest kiust valmistatud tooted, kuna nad pärast venitamist taastavad oma esialgse kuju ega kortsu. Elastsus on oluline omadus ka ketramisel, kuna nad ei murdu nii kergesti kui mitteelastsed kiud.

Kiud peavad olema elastsed, kuid ei tohiks liialt venida. Kiude peaks saama venitada vähemalt 5% ning pärast venitamise lõpetamist peaks kiud taastama oma esialgse pikkuse. Erikiududele (nt elastsed kiud) need nõuded ei kehti. Elastsete kiudude pikenemine võib ulatuda sadadesse protsentidesse (nt elastaan 400 - 700%).

Tekstiilkiudude liigitus elastsuse järgi:

Elastsed kiud ..................... looduslik kummi, elastaan
Eriti venivad kiud ............... polüamiid, polüpropeen, lambavill
Venivad kiud ..................... akrüül (elastsus on varieeruv)
Keskmise venivusega ........... polüester
Väikese venivusega kiud ....... atsetaat, viskoos
Peaaegu venimatud kiud ........ puuvill, lina, klaaskiud

Tekstiiltoodete elastsus või mitteelastsus ei sõltu ainult kiududest, millest see valmistatud on. Tekstiiltoodete elastsuse saavutamiseks on mitmeid võimalusi, mida kasutades on võimalik valmistada elastset toodet ka mitte- või väheelastsetest kiududest.

Tekstiiltoodete elastsus saavutatakse:

  1. elastsete kiudude kasutamisega (nt elastaani kasutamine koos teiste kiududega, polüestri lisamine vähevenivatele kiududele, mistõttu saadakse vähem kortsuvam riie jm)
  2. kiufilamendi tekstureerimine (mahuliseks muutmine) elastseks (nt sukkpükste valmistamisel kasutatav tekstureeritud polüamiid)
  3. kiu loomuliku säbaruse tõttu (lambavill või säbardatud keemiline kiud)
  4. veniva kanga struktuuri valikuga (nt trikotaaž või satäänsidus)

Venivusomaduste hulka võib lugeda ka vetruvuse /resilience/ ehk kiu võime taastada esialgne kuju pärast välise jõu toime lakkamist. Vetruvus on oluline materjali sirgestumise seisukohalt. Sel põhjusel kasutatakse hea vetruvusega polüestrit nt puuvillaste materjalide koostises, et saada vähem kortsuvam ja paremini sirgestuv toode.

Kiudusid, mis ei ole oma loomult vetruvad, kasutatakse tihti staapelkiududena. Staapelkiududest kedratud lõng annab kangale pehmuse ja muudab selle mõnevõrra vähem kortsuvaks, kuid samas väheneb ka kanga tugevus. Mitmed keemilised viimistlusvõtted muudavad samuti kanga vähem kortsuvks, kuid ka sel juhul väheneb kanga tugevus.

Suure vetruvusega on elastaan, kummikiud, kuid samas ka enamus sünteeskiude (polüamiid, polüester, akrüül, modakrüül, polüpropeen) ja tehiskiududest triatsetaat. Vetruvust suurendatakse ka nende kiudude tekstureerimisega (mahuliseks muutmisega) ja säbaruse andmisega. Looduslikest kiududest on hea vetruvusega vill ja siid.

Õhuke looduslikust siidist kangas.
Sama kangas pärast käe vahel kortsutamist: tänu elastsetele kiududele kortsud peaaegu puuduvad ja kaovad mõne aja jooksul.


100% linakiust kostüümikangas.
Sama kangas pärast käe vahel kortsutamist: jäik kiud põhjustab suure kortsuvuse, mis ise ära ei kao.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Diana Tuulik, 2011