Tekstiilkiudude tootmine ja tarbimine

 

Faktorid, mis mõjutavad tekstiilkiudude tootmist ja tarbimist, on kiudude ketramisomadused, nende kättesaadavus vajalikus / piisavas koguses, nende maksumus ja tootmise ökonoomsus je nendest valmistatud toodete omaduste vastavus tarbija ootustele.

Tekstiilkiudude tootmise kohta on saadaval suurel hulgal mitmesuguseid statistilisi andmeid, mis põhinevad kiutootjate, kiu- või tekstiilitöötlejate, tolliasutuste või mitmesuguste uurimisasutuste andmetel.

Statistikas käsitletakse tekstiilkiudusid tavaliselt looduslikeks ja keemilisteks kiududeks liigitatuna.

Looduslikest kiududest käsitlevad statistilised andmed enamasti üksnes puuvilla ja lambavilla, sest teiste looduslike kiudude osatähtsus maailmakaubanduses on tühine (va džuut).

Kuula ka ERTL-i juhatuse esimehe Meelis Virkebau loengut TTK rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilastele 12.10.2010 teemal "Eesti rõiva- ja tekstiilitööstus - ülevaade ja tulevikuväljavaated": http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/00242f63-6474-42ff-b4f7-a4442f

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Diana Tuulik, 2011