Tekstiilkiudude põhiomadused

 

Nagu ütleb üks tekstiilkiudude definitsioonidest, on tekstiilkiud painduvad, peenikesed ja võrreldes suurima laiusmõõduga väga pikad saadused, mis nende omaduste tõttu sobivad tekstiiltoodete valmistamiseks.

Kiud aitavad kujundada tekstiili kasutusomadusi. Näiteks tugevad kiud muudavad kanga vastupidavamaks; niiskust imavaid kiude kasutatakse toodete valmistamiseks, mis on vahetus kontaktis inimese nahaga, samuti käterätikute ja mähkmete valmistamiseks; tulekindlaid kiude kasutatakse sisustustekstiilides, magamisriietes. Kui tavatarbijad kasutavad tekstiilide kirjeldamisel selliseid termineid nagu vastupidav, kergesti hooldatav, mugav jne., siis professionaalsel tasemel eeldatakse palju laiemat ja täpsemat sõnavara omaduste kirjeldamisel.

Kiudude kommertslik väärtus sõltub suurel määral kindlatest omadustest. Näiteks tõmbetugevus, elastsus, peenus, kohesioon (haakumine teiste kiudude külge) on olulised omadused, mis mõjutavad ketrusprotsessi; kvaliteetne viimistlus ja hilisem hooldamine sõltub vastupidavusest kuumusele, reageerimisest hapete ja alustega, värvainetega. Tarbija on eelkõige huvitatud tekstiiltoote funktsionaalsusest, vastupidavusest, väljanägemisest ja kergest hooldusest. Need omadused omakorda sõltuvad hügroskoopsusest, kortsuvusest, drapeeruvusest, õhuläbilaskvusest jne.

Järgnevalt on esitatud ülevaade kiudude omadustest, mis etendavad olulist rolli, et kiudu saaks kasutada tekstiilkiuna ja aitavad täpsemalt aru saada kiudude omadustest, nende põhjustest ja mõjust tekstiiltootele. Esitatud on ka mõned kangaste omadused, kuna need on vajalikud eelteadmised materjaliõpetuse sisukamal õppimisel.

Kvaliteetse lõnga saamiseks peavad tekstiilkiud olema pikad (vähemalt 10 mm, et kiust saaks lõnga kedrata), peened, tugevad, venivad, elastsed, vastupidavad välismõjudele (hõõrdekindlad, kergesti puhastatavad, taluma niiskust, temperatuuri, argiseid keemilisi mõjutusi - lahja hape, leelis, orgaanilised lahustid), ökonoomsed. Tekstiilkiududele esitatakse veel palju muudki nõudeid nagu painduvus, viimistletavus, hallituskindlus, tervislikkus, keskkonnasäästlikkus.

Et kiud sobiks tekstiilkiuks, peab ta olema:

  1. sobiv vajaliku tekstiiltoote valmistamiseks - (kiu pikkuse ja jämeduse suhe peab olema vähemalt 1000 : 1). See võimaldab kiudusid üksteise ümber keerata ning keeru andmise ja väljavenitamisega tekstiiltooteid (lõnga ja kangast) valmistada.
  2. nõutavate kasutusomadustega - see tähendab kiud peab säilitama oma omadused eri olukordades (töötlemine, värvimine, kasutamine, pesemine, puhastamine jne.)
  3. lihtsalt töödeldav ja mõõduka maksumusega

Kiu omadused võib tinglikult jaotada järgmiselt:

  • füüsikalised (pikkus, tõmbejõud jne.)
  • keemilised ( nt. pleegiti mõju tekstiilile jne.)
  • bioloogilised (mürgisus, allergilisus, koikindlus jne.)
  • füsioloogilised (soojapidavus, hügroskoopsus jne.)
  • tekstiilsed omadused (nt. välisilme, tundmus jne.)

Füüsikalised omadused on uuritavad detailsemalt mikroskoobi abil (suurendusega 250 - 1000 korda). Kiu füüsikalised mõõtmed mõjutavad kanga omadusi ja kanga viimistlusel kasutatavate protsesside valikut.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Diana Tuulik, 2011