Kasutatud allikad

  • Boncamper, I. „Tekstiilkiud" Käsiraamat. Tallinn, 323 lk.
  • Corbman, Bernard P. „Textiles. Fiber to Fabric." Sixth edition. New York 1983, 594 p.
  • ERTL. „Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamine" Käsiraamat. Tallinn 2005, 137 lk.
  • ERTL. „Rõivatootja ja -kaupmehe käsiraamat." Tallinn 1999, 183 lk.
  • Kadolph, J.Sara. „Textiles." Eleventh edition. New York 2010, 581 p.
  • The Textile Institute Textile Terms and Definations Committee. „Textile Terms and Definations." Eleventh edition. Manchester 2002, 408 p.
  • Vatsala, R. „Textiles and Clothing". New Delhi 2003, 441 p.
  • Värbu, A. „Trikoomaterjalid" Loengukonspekt. Tallinn 1974, 192 lk.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Diana Tuulik, 2011